Bodócs és Bodócs

Ügyvédi Iroda

 

Dr. Bodócs Krisztián
ügyvéd
Ingatlanforgalmi szakjogász
Ingatlanjog
, cégjog

 

Dr. Bodócs Ádám
ügyvéd

Ingatlanjog, öröklési jog, cégjog

 

Tel.: 06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

Levél küldése


 

 

 

 

 
 

CÉGEK JOGI KÉPVISELETE

Az iroda társasági jog specifikus tevékenysége kiterjed általános cégjogi képviseletre is a társaságokkal kötött egyedi megbízási szerződések alapján.

A cégek működése során számos jogi vonatkozású ügy kerül előtérbe, úgy konkrét társasági jogi (pl. tag kizárására irányuló per, tagok egymás közötti jogvitáinak elintézése, egyéb társasági jogi perek), mint egyéb jogágak, elsősorban munkajogi vonatkozású ügyek (munkajogi perek, munkaszerződések, szabályzatok készítése) előfordulása.

Az általános jellegű jogi képviseleten túl egyedi esetekre vonatkozó cégképviseletet is ellátunk változásbejegyzési ügyek intézése során a Cégbíróság előtti eljárásban, megyei bíróságok előtti felszámolási eljárásban, valamint cégek adásvétele, cégfelvásárlások esetén a teljes ügyintézési folyamat során.

 

 

 Cégmódosítás

 


Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: drbodocs@drbodocs.hu