Bodócs és Bodócs

Ügyvédi Iroda

 

Dr. Bodócs Krisztián
ügyvéd
Ingatlanforgalmi szakjogász
Ingatlanjog
, cégjog

 

Dr. Bodócs Ádám
ügyvéd

Ingatlanjog, öröklési jog, cégjog

 

Tel.: 06-1-321-3465
Mobil: 06-20-592-6945

Levél küldése


 

Az oldalt Dr. Bodócs Krisztián ügyvéd, a Budapesti Ügyvédi Kamara tagja tartja fenn. Ügyvédi szolgáltatások.

 

Egyéb címszavak: ügyvédi, bt, válóper, válás, bontóper, teÁor, lawyer, kártérítési, céges, családjogi, keresés, eltartási, bt, ingatlanos, öröklés, végrendelet, lakás, vásárlás

 


 

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

Az ingatlan adásvételi szerződés ("ingatlan átírás") a legtipikusabb és leggyakoribb tulajdonjog átruházási forma az ingatlanok adása, vétele körében. A polgári törvénykönyv értelmében az ingatlan adásvételi szerződés érvényességéhez a szerződés írásba foglalása szükséges.

Az ingatlan-nyilvántartási törvény rendelkezése szerint a kérelemre induló olyan eljárásokban, amelyekben a jogváltozás bejegyzésének alapjául ügyvéd által ellenjegyzett magánokirat szolgál, a jogi képviselet kötelező. Ennek megfelelően az ingatlan adásvételi szerződés ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre alkalmasságának további feltétele, hogy a szerződést ügyvéd ellenjegyezze, azaz az ügyvéd az általa készített szerződést aláírásával ellátja, lepecsételi, szárazbélyegzője lenyomatát elhelyezi rajta, valamint feltünteti azon nevét, irodája székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és nem utolsó sorban az "ellenjegyzem" megjelölést.

Az ingatlan adásvételi szerződés területén Dr. Bodócs Krisztián ingatlan ügyvéd ingatlanforgalmi szakjogász, valamint Dr. Bodócs Ádám ügyvéd intézi az okiratok precíz, minden jogi szabályozásnak megfelelő megszerkesztését, valamint az Ügyfelek (Eladó és Vevő) teljes körű jogi képviseletét az illetékes Földhivatal előtti ingatlan-nyilvántartási eljárás során.

 

Az okiratszerkesztésen kívül, illetve ahhoz kapcsolódóan már létező ingatlan adásvételi szerződések jogi véleményezését, konzultálását is vállaljuk jogi tanácsadás keretében.

 

Az ingatlan adásvételi szerződés és az ingatlan átrhuházási szerződések a földhivatali benyújtást követően az ingatlan tulajdoni lapjának a széljegyére kerülnek. A földhivatalra irányadó ügyintézési határidő 60 nap,az ingatlan-nyilvántartási eljárás általános illetéke 6.600,- Ft. A földhivatali eljárást további 10.000,- Ft sürgősségi illetékkel meggyorsítható. Ebben az esetben a tulajdonjog bejegyzés tipikusan 2-3 hét alatt történik meg. Amennyiben a benyújtott kérelemmel együtt az ingatlan adásvételi szerződés, vagy a külön okirat a tulajdonjog bejegyzési engedélyt is tartalmazza, a tulajdonjogot ezek alapján az előbbi határidőkön belül  bejegyzi a földhivatal.

 

Ingatlan adásvételi szerződések esetén azonban jellemző, hogy az ingatlan teljes vételárát a végleges ingatlan adásvételi szerződés aláírásával egyidőben a vevő nem fizeti meg egy összegben, hanem a még fennmaradó vételárat az ingatlan adásvételi szerződésben meghatározott határidőig és részletekben fizeti meg az eladó részére.

 

Az ingatlan adásvételi szerződés azonban ebben az esetben is haladéktalanul benyújtásra kerül a földhivatal felé az úgynevezett függőben tartásos eljárásban, ritkább esetben tulajdonjog fennatartásos eljárásban. A függőben tartás esetében az ingatlan adásvételi szerződés benyújtásától számított 6 hónapos határidő elteltéig a földhivatal a beadvány elintézését függőben tartja a bejegyzett jogosult által a tulajdonjog-bejegyzési engedély megadásáig.

 

Az ingatlan adásvételi szerződések esetében, amennyiben a szerződés aláírásával egyidejűleg a teljes vételár igazoltan nem kerül megfizetésre az eladó részére, úgy letéti szerződés is készül, amellyel az eladó a tulajdonjog bejegyzési engedélyt az eljáró ügyvédnél letétbe helyezi, amit az eljáró ingatlanos ügyvéd akkor nyújthat be a földhivatalba, ha az eladó hitelt érdemlően igazolta a teljes vételár megfizetését.

 

Az ingatlan adásvételi szerződést és az ingatlan átruházási szerződéseket megelőzi az ügyfélazonosítás, így szerződésekhez  szükséges az ügyfelek fényképes személyazonosító okmányainak (személyigazolvány, útlevél, vezetői engedély), lakcímkártyájának és az adó igazolványuknak a bemutatása és azok ellenőrzése.

Tekintse meg az iroda ingatlan szakterületre vonatkozó honlapját!

 

 

 Cégmódosítás


Dr. Bodócs Krisztián ingatlan ügyvéd

H-1076 Budapest, Garay tér 15. II. 23. Tel/fax: 00-36-1-321-3465, e-mail: drbodocs@drbodocs.hu